Menu Close

Innovating
innovation

Get in touch

Get in touch

Samarbeta
med oss.

Christoffer Grönberg

CEO of The Hub

close

RPHH underlättar, konsulterar och stöder grundläggande innovationer och utveckling genom utbildning; Från att minska vattenförbrukning och utsläpp, utveckla nya matkällor, skapa kulturella upplevelser, optimera sömn och välbefinnande och tillämpa mänsklig återanvändning av rum och platser, genom kompetenta talanger inom hospitality innoverar vi design som får detta att hända.

Att bjuda in branschen, akademi, politik och civilsamhället att träffas, lära av varandra, att tillsammans hitta nya svar på de största frågorna som hospitality brottas med, skapa nya hållbara system och affärsmodeller.

RPHH arbetar som innovatörer av Innovation.

 • Online-utbildning
  RPHH tror att utveckla färdigheter och förmågor inom innovation, omvandling,, förändringsledarskap och digitalisering är det bästa sättet att förbereda människor för framtiden med en ny normalitet som kräver mer av emotionell intelligens i en tekniskt aktiverad värld.
 • Innovationsplattformar
  Där tematiska livskraftiga branschbehov leder utvecklingen av innovativt, banbrytande arbete grundat på forskning. RPHH bildar nätverk och agila team för att finna finansiering som stöder marknadsdrivande lösningar.
 • Kunskapsplattformar
  Där utbildningsleverantörer samarbetar med branschen för att skapa ledande tankar och ledarskap gällande innovativa lösningar för hållbarhet. Inkluderar skapande av ackrediteringar i utbildningar och en mer tillgänglig akademi.
 • Referenskriterier
  Vi tittar på flernivåstyrning och ledarskap, hur det betingar ett nytt sätt att utveckla en medveten bransch och låter företagskulturen absorbera förändringar.
 • Finansiella modeller
  Där forskningsbaserad ekonomisk modellering liksom investerings- och affärsmodellplanering kommer till liv.

Kontakta oss direkt för att skräddarsy din lösning.

Shereen Daver, Chef för innovations- och utbildningsprojekt
Bo Andersson, VD