Menu Close

Innovating
innovation

Get in touch

Get in touch

Studera Hospitality.

Bäst kurser i klassen

RPHH har samordnat några av de bästa programmen och kurserna i klassen från marknadsledande partners för både val avmätta och guidade onlinekurser 2020 / 2021. När du deltar via RPHH öppnas dörrar för dig via utbildning och innovationsplattformar som består av marknadsdrivande samarbeten för att starta om hospitality.

Om du är bosatt i Sverige eller i vissa nordiska länder är vissa kurser gratis, förutsatt att du uppfyller kraven. Andra kan få finansierad kontrollera behörigheten genom att kontakta Myndigheten för Yrkeshögskolan direkt. Ekonomiskt stöd till svenska studenter (CSN) kan finnas tillgängligt. För dig utanför Sverige, kontakta ditt lokala utbildningsstöd.

Online, Senaste ansökan 16 maj 2021 - Free Eligibility

Affärsutvecklare Besöksnäring distans- Yrkesakademin

Vill du bidra till framtidens besöksnäring?

Utbildningen riktar sig till dig som befintlig medarbetare i branschen och som vill bidra till företags och organisationers utveckling i en värld av helt nya affärsförutsättningar. Efter utbildningen ska du bl.a. ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna använda hållbarhet som ett medel för att åstadkomma och/eller vidareutveckla attraktiva affärer.

Detta är en  kostnadsfri interaktiv nätbaserad utbildning. Statligt finansierad och inom ramen för Yrkeshögskolan. Utbildningen ges i huvudsak på svenska. Även personer som är bosatta i  Danmark, Finland, Island eller Norge kan ansöka till utbildningen. Senaste ansökan: 16 maj 2021.

Begränsat till: 30 platser Visby, 35 platser  Falun, 20 platser Kiruna/Kalix

För mer information och ansökan: Yrkesakademin

COMPANY: Yrkesakademin

CATEGORY: Business

Online, - 2 weeks - Self-paced

AI + Hospitality Challenges and Business Opportunities – SEG

Hotel Institute Montreux

Better understanding and mastering of the advantages and uses of artificial intelligence for creating business opportunities in the international hospitality industry. You will learn the most effective technological innovations, its associated costs, and the applications of artificial intelligence in hotel sales and profitability optimization. The legal and ethical considerations of AI, and most importantly, what are the customer’s expectations of the hotels in the future.

Language: English

COMPANY: Hotel Institute Montreux

CATEGORY: Data Science

(function() { var qs,js,q,s,d=document, gi=d.getElementById, ce=d.createElement, gt=d.getElementsByTagName, id=”typef_orm_share”, b=”https://embed.typeform.com/”; if(!gi.call(d,id)){ js=ce.call(d,”script”); js.id=id; js.src=b+”embed.js”; q=gt.call(d,”script”)[0]; q.parentNode.insertBefore(js,q) } })()

Online, - 2 weeks - Self-paced

Digital Marketing for Hoteliers – SEG

Hotel Institute Montreux

A critical learning of marketing tech and how to implement it. Accenture indicates that COVID-19 has permanently changed consumer behaviour. Understanding consumer needs and implementing communication online will let you pivot and attract consumers to your business allowing you to re-set. Learn theoretical knowledge and practical skills to design a digital marketing strategy for a hotel and hospitality enterprise. Expand your knowledge of online advertising and become a storytelling expert in the media.

Language: English

COMPANY: Hotel Institute Montreux

CATEGORY: Sales & Marketing

(function() { var qs,js,q,s,d=document, gi=d.getElementById, ce=d.createElement, gt=d.getElementsByTagName, id=”typef_orm_share”, b=”https://embed.typeform.com/”; if(!gi.call(d,id)){ js=ce.call(d,”script”); js.id=id; js.src=b+”embed.js”; q=gt.call(d,”script”)[0]; q.parentNode.insertBefore(js,q) } })()

Vi är stolta över att samarbeta med utbildare i världsklass