Menu Close

Innovating
innovation

Get in touch

Get in touch

Så kan besöksindustrin ställa om i spåren av pandemin

Till år 2050 kommer hotellen att behöva minska utsläppen med 90 % för att ligga i linje med Parisavtalet. Allmänhetens och politikers tryck har ökat om att branschen måste vidta drastiska åtgärder de kommande åren. Flera hotell- och restaurangkedjor agerar och vidtar åtgärder, men vägen till en grön besöksnäring är lång. Dock kan den pågående pandemin skynda på klimatomställningen inom branschen.