Menu Close

Innovating
innovation

Get in touch

Get in touch

One Stop Shop.

Finansiering & Ansökan

Kämpar du med efterdyningarna av hur COVID-19 har påverkat ditt företag? Låt oss vägleda dig genom djungeln av offentlig finansiering och samtal för att få dina idéer till liv och optimera din verksamhet.

Anslut till valfritt steg i en one-stop-solution för att ansöka om finansiering

Fråga oss

check Har en idé och behöver finansiering

Skriv med oss

check Har en idé och behöver finansiering

check Behöver hjälp med att skriva ansökan

Forma idén med oss

check Har en idé och behöver finansiering

check Behöver hjälp med att skriva ansökan

check Behöver idé och kapacitetsutveckling

RPHH och Intellotel har samarbetat för att skapa den första nordiska one-stop-shop. Där möter du experter inom förvaltning, drift, finansiering och planering av hospitality för att hjälpa företag att finna den finansiering som behövs och planera verksamheten med detta i åtanke.

Vi möter dig där du befinner dig i processen. Gör frågorna om finansiering och utlysningar enklare och mer tillgängliga. Vårt team arbetar med frågor som varför, hur och vilka fonder, vilka utlysningar och ansökningar, gällande idéer inom hospitality. Kompetenta personer som känner till vad som krävs är här för att hjälpa.

Utbudet av One-Stop-Services

  • Tillgång till kundtjänstens rådgivare för att identifiera rätt Fonder, Utlysningar och Ansökningar
  • Finansiering; Vägledning och Informations-skräddarsydda texter
  • Idéutveckling av Vad och Hur
  • Kapacitetsutveckling av färdigheter för att erhålla finansiering
  • Implementation av idén för framgång med ansökan