Menu Close

Innovating
innovation

Get in touch

Get in touch

Krönika i Tidningen Norden, nr. 2 -2020: Call to Action! Royal Park Hospitality Hub – ett nyetablerat innovations- och utbildningscenter för besöksnäringen och reselivet i Norden

Coronaviruset har slagit hårt mot världens största industri; rese-, besöks- och servicenäringen, även kallad ”hospitality industry”.  Det är nu viktigt att samverka för att bygga vidare på en hållbar och inkluderande näring – att identifiera vilka behov och hitta lösningar för post-Corona fasen. Det finns ett akut behov inom branschen idag att mobilisera sig och det saknas en samlingsplats.

I alla andra industrier existerar idag forum och övergripande nätverk för innovation och samverkan inom besöksnäringen och reselivet. I Royal Park Hospitality Hub – ett nyetablerat innovations – och utbildningscenter för besöksnäringen och reselivet – i Frösundavik utanför Stockholm har vi skapat en samlingsplats för korttidspermitterade och varslade personer inom service, hotell-, restaurang-och turismnäringen där de kan mötas. Genom skapandet av detta är det å ena sidan att lösa dagens akuta situation och å andra sidan att finna effektiva och innovativa lösningar för aktörer att utveckla skalbara affärsmodeller, men vi vill även erbjuda en plattform för utbildning, yrkesutveckling och fortbildning.

Det är viktigt för oss att skapa relationer och samverkan mellan olika turistmål och vänorter runtom i Norden och Östersjöländerna. Besöksnäringen har idag många vänortsutbyten – vad kommer att hända med våra gränser? Hur kommer reselivet att se ut framöver? Resandet och kunskapsutbytet mellan våra nordiska länder ökar förståelsen för andra kulturer. Hur kan vi samverka mer i våra resmål och vänorter över gränserna?

Centret samordnar resurser, finansiering, rådgivning och utbildningsinsatser i samarbete med statliga myndigheter, branschorganisationer, finansieringsinstitut och näringsliv samt skapar förutsättningar för effektiva återanställningar – allt i syfte för att skapa en konkurrenskraftig och hållbar besöksnäring.

Vi bjuder nu in alla som vill engagera sig runtom i Norden, som vill vara med och utveckla besöks- och resenäringen – allt ifrån arbetslösa, korttidspermitterade, regeringar och myndigheter, fackföreningar, organisationer och företag, hotellkedjor och restauranger, till entreprenörer med flera.

Sverige har med tidigare paradigmskiften en tradition av nytänkande, initiativtagande och uthållighet. Detta är en världsomfattande samhällskris och ett avgörande paradigmskifte. Royal Park Hospitality Hub uppmanar alla intressenter att aktivt delta i det som nu sker, nyvandringen; en tid när vi måste arbeta för hållbarhet och aktivitet, innovation, kunskapsutveckling- och utbildning samt kunskapsinhämtning. Detta kommer att vara avgörande faktorer för den framtida besöksnäringen.

Alla aktörer som värnar om världens största industri är välkomna att kontakta oss och vara med att bygga framtidens hållbara besöksnäring och reseliv!

Av: Ulrich John, grundare och vd av Royal Park Sthlm