Menu Close

Innovating
innovation

Get in touch

Get in touch

Kapacitetsdesign.

Christoffer Grönberg

CEO of The Hub

close

Kapacitetsbristens jag

RPHH designar gemensamt skapade processer, verksamheter och organisationskulturer, vilka möjliggör innovativt tänkande. Det börjar med ledarskap, där vi tror att personlig utveckling och företagsutveckling går hand i hand. Utan att förstå å ena sidan företagets historia och å andra sida ha vitala mål kan ingen riktig förståelse av innovation uppstå.

 • Designtjänst 1 – Inre och yttre effektivitet och strategisk innovationsdesign för företag, organisationer och ledare.

  “The Nordic Way – Lead Performance ®️” erbjuds i samarbete med Bra Resultat AB.. Med resultatorienterade och hälsofrämjande ansatser går ni genom strategiska mål och knyter dem till behov av innovationer, konkreta resultat- och prestationsmål, organisation, villkor och förutsättningar för verksamheten och kapacitetsbygge. Att organisera funktionella och effektiva processer för planering, förhandlingar, beslut, genomförande och utvärdering underlättar att nå bra resultat tillika för en innovativ organisations framgång.
 • Design Service 2 – Identifiera SDG-relevans och implementering för hållbara hållbara affärer.
  – Identifiera SDG-relevans och implementering för hållbara hållbara affärer.
  I samarbete med www.108ateliers.com/ ses det kognitiva huvudet, ”legacy heart and environmental body” som ett förenat sätt att skapa en hållbar, regenerativ förändring. Co-creation ber ledarna att lita på att anställda kan vara självgenererande och kan uttrycka sina egna berättelser i organisationernas hållbara resa. Se ett Gaea-samarbete Live: Fredag ​​den 18 september 16:00 https://www.redesign-business.com/gaea108
 • Design Service 3 – Finansiering och applikationshantverk och expertis
  I samarbete med Intellotel har den första nordiska one-stop-shop skapats. Om du svälter av tid, eller saknar kunskap inom fonder och bidragsansökningar så har vi en lösning för dig. Träffa experter inom hospitality, drift, finansiering och projektplanering för att hjälpa företag att finna den finansiering som behövs för framtidsplanering och få stöd till din affärsidé.