Menu Close

Innovating
innovation

Get in touch

Get in touch

Utvecklande Ledarskap

DATE: 10 Nov, 09:00 - 12 Nov, 16:00

LOCATION: Royal Park Hotel

Price: 18 600 SEK

I alla tider är det omställning och utveckling som är den stora utmaningen men också något som tar oss framåt.

UL – Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell som har utvecklats av Försvarshögskolan. Den bygger på modellen ”Transformerande ledarskap”, ett ledarskap som kännetecknas av ömsesidig påverkan med en öppen dialog, relationsbyggande och närvaro med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

UL inriktar sig på ledarens förmåga att vara ett föredöme, visa personlig omtanke, inspirera och motivera. Detta eftersom vi nu vet att motivation, prestation, ansvar och effektivitet snarare påverkas av inre drivkrafter än genom konventionellt ”krav-belöning-kontroll” -ledarskap.

Utvecklande ledare ser medarbetarna som vägen till framgång, och forskningen visar att ledarmodellen ”Utvecklande ledarskap” är den som ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat. Det är också den ledarmodell som anses bäst möta både yngre och äldre generationers behov, oavsett om medarbetaren sen tidigare är ”tränad” i att möta ett mer konventionellt ledarskap.

I kursen genomförs en 360-graders analys, s.k. ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).
Med återkopplingen från ULL:en arbetar vi med vad just du behöver utveckla i ditt ledarskap för att öka motivation och engagemang bland dina medarbetare och på så sätt uppnå mer lönsamhet.

Utbildningen hålls 10-12 nov + 13 januari och vänder sig till dig som arbetar i någon form av ledande befattning som chef eller projektledare. Plats för utbildningen är Royal Park Hotel i Stockholm, beläget i den vackra Hagaparken med oändlig möjlighet till rekreation i samband med utbildningen.

Innehåll

  • UL-modellen
  • Metoder, verktyg och teori för den egna ledarutvecklingen
  • ULL-360 graders frågeformulär
  • Praktiska övningar i ett utvecklande och coachande ledarskap
  • Erfarenhetsutbyte med andra ledare
  • Egen individuell utvecklingsplan i ledarskapet

Handledare är Irene Häll & Carina Hiller. Antal deltagare anpassas efter rådande restriktioner.

Pris
18 600 SEK per person exkl.moms. 3 + 1 dag inkl. lunch och kaffe-pauser. Eventuell logi och kost tillkommer.

More from RPHH

10 November

Utvecklande Ledarskap

LOCATION: Royal Park Hotel

12 February

Transforming Hospitality Whitepaper

LOCATION: Digital Nedladdning

1 December

Alginspiration för Julbordet

LOCATION: Online Event

CATEGORY: Livsmedelsutveckling