Menu Close

Innovating
innovation

Get in touch

Get in touch

Utbildning.
Innovation.

Bygga den nya medvetna hållbara besöksnäringen tillsammans.

Gå med i rörelsen. Genom olika kreativa samarbeten och nytt pragmatiskt tänkande hjälper vi till med uppstarten av idéer och initiativ mot en regenerativ Hospitality industry.

Royal Park Hospitality & Education Hub (RPHH) grundades som ett direkt svar på COVID-19 för att stödja och hjälpa dem vars jobb påverkas av pandemin och påskynda en hållbar omstart av besöksnäringen, ledd av näringen själv.

RPHH är en innovationsarena inom utbildning och gästfrihet för intressenter att upptäcka, definiera, utveckla och leverera framtida förberedda hållbara tänkande och lösningar.

RPHH har sitt huvudkontor i Norden och Baltikum. RPHH är rörliga och vi lär oss tillsammans att forma framtiden.

RPHH Team