Menu Close

Innovating
innovation

Get in touch

Get in touch

Innovation.
Utbildning.

Vi bygger en medveten hållbar besöksnäring tillsammans.

RPHH driver en medveten hållbar rörelse för hospitality industry för en ny livskraftig bransch. Ett arbete för ett gemensamt mål med gemensamma principer, där hållbarhet, socialt ansvar och social dialog är i vårt syfte och definierar våra värderingar.

Vårt nätverk hjälper till med att utveckla idéer inom hospitality så att flera intressenter kan upptäcka, definiera, utveckla och leverera framtida förberedda medvetna hospitality-lösningar.

Hospitality; ”Det vänliga och generösa mottagandet och underhållningen av gäster, besökare eller främlingar” för Royal Park Hospitality Hub (RPHH) är inte bara en branschdefinition, utan det är vår ideologi och sociala värden för beteendeförändringar.

Vi agerar med och utifrån positiva, kreativa föreställningar som är praktiskt genomförbara. Att närma sig de stora frågorna om nystart inom hospitality sker främst genom utveckling av utbildningsprogram och innovationsprojekt.

Med huvudkontor i Norden och Baltikum är vi nomadiska och flyttbara medarbetare som finner stor glädje med öppensinnade partners.

Begär ett Möte