Menu Close

Innovating
innovation

Get in touch

Get in touch

Media.

Read what people are saying about The Royal Park Hospitality & Education Hub.

February 12, 2021

How the hospitality industry could transform, even in the wake of a pandemic

By 2050, hotels will need to reduce emissions per key by 90 % to be in line with the Paris
Climate Agreement. Public and political pressure on the sector is rising to implement
drastic changes in coming years. Many hotel and restaurant chains are responding, but the
path to a clean hospitality industry remains a long one1. However, the current pandemic
offers a pause that might be able to accelerate a reset.

Download the full report

Read the full press release

October 19, 2020

Royal Park och Intellotel startar Nordens första One-Stop-Shop

Royal Park Hospitality & Edcuation Hub inleder samarbete med Intellotel och presenterar Nordens första One-Stop-Shop, en unik möjlighet att få råd och stöd gällande finansiering, verksamhetsutveckling och digitalisering. One-Stop-Shop erbjuder stöd genom erfarna innovatörer, skribenter och facilatorer från branschen.

Press release (swe)

July 8, 2020

Royal Park Hospitality & Education Hub Sthlm presenterar fler onlineutbildningar i samarbete med Hyper Island och Highlights

För att bygga branschen och lägga grunden för en ny och innovativ besöksnäring krävs utbildning och omställning. Royal Park Hospitality & Education Hub har sedan tidigare ett större antal utbildningar i samarbete med Swiss Education Group och presenterar nu ytterligare onlineutbildningar inom hospitality i samarbete med Hyper Island and Highlights.

I många andra industrier existerar idag forum och innovationshubbar. Royal Park Hospitality & Education Hub är besöksnäringens motsvarighet. Hubben erbjuder både fysiska och digitala utbildningsmöjligheter samt management utbildningar i kombination med innovationsarbete och nätverksmöjligheter.

Hyper Island presenterar nu onlinekurser inom business, såsom “Driva förändring” och “Skapa innovation”.

– Hyper Islands styrka är vår metodik, där deltagare lär sig genom att omsätta insikter i konkret handling. Det känns meningsfullt att bidra till en långsiktigt hållbar besöksnäring, dels genom individuell kompetentsutveckling men också i konkreta innovationsprojekt under våra utbildningar, säger Åsa Rexare Simonsen, Head of B2B Hyper Island Sverige.

Utbildningsföretaget Highlights presenterar kurserna “Värdebaserad försäljning och säljpsykologi” samt “Förändringsledning” om 10 akademiska poäng och utbildningarna genomförs inom ramen för Highlights samarbete med Business Academy Aarhus, som är en av Danmarks ledande högskolor.

– Highlights med mångårig erfarenhet och ett stort antal genomförda utbildningsprogram med just fokus på besöksnäringen blir en stark partner till Royal Park Hospitality & Education Hub i att utveckla en av Sveriges viktigaste näringar. Att erbjuda program som ger deltagarna akademiska meriter bidrar till att utveckla framtidens talanger inom besöksnäringen och stärker varje deltagares CV,
säger Robert Brederman, vd för Highlights.

Samtliga kurser är deltagarfinansierade och korttidspermitterade får stöd från Arbetsförmedlingen och andra instutioner genom utlysta stödpaket i pandemins spår.

– Vi måste tillsammans arbeta för hållbarhet och aktivitet, innovation, kunskapsutveckling samt utbildning. Genom att erbjuda ett gediget utbildningsutbud hoppas vi kunna bidra till utvecklingen av framtidens besöksnäring och Hyper Island och Highlights har mycket relevanta utbildningar, säger Ulrich John, ägare och vd för Royal Park och initiativtagare Royal Park Hospitality & Education Hub.

I hubben skapas innovation och utveckling av skalbara affärsmodeller i samverkan med relevanta aktörer, men även hållbara plattformar för besöksnäringens framtid baserat på principer inom livskraftig branschhållbarhet, socialt ansvar och social dialog.

Royal Park Hospitality & Education Hub Sthlm med etablerade partners kommer att omfatta:

• Utbildning online
• Fysisk utbildning
• Train the trainers
• Task force – teams
• Förteagscoaching /-stöd
• Innovationsstöd
• Inkubator
• Think Tank
• Bemanningsplattform
• Kapitalanskaffning / investerarmöten

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrich John, initiativtagare
E-mail: [email protected]
www.royalparkhospityalityhub.se

Royal Park Hospitality & Education Hub Sthlm är ett innovations- och utbildningscenter i Stockholm. Genom en innovationsplattform för fysisk- och digital utbildning i kombination med relevanta nätverk utvecklar vi tillsammans effektiva lösningar och skalbara affärsmodeller som bidrar till en hållbar framtid inom turism- och besöksnäringen. www.royalparkhospitalityhub.se

June 30, 2020

Royal Park Stockholm och Swiss Education Group presenterar onlineutbildningar inom hospitality

Swiss Education Group i sitt samarbete med Royal Park Hospitality & Education Hub Sthlm presenterar idag sina onlineutbildningar som startar första augusti 2020 på Royal Park Stockholm.

Tillsammans med besöksnäringens intressenter har Royal Park Hospitality & Education Hub etablerat ett innovations- och utbildningscenter i Stockholm. Här skapas möjligheter och förutsättningar för korttidspermitterade, varslade och arbetslösa i spåren av coronakrisen att träffas på en dynamisk mötesplats för att främja återanställningar i branschen. Hubben erbjuder både fysiska och digitala utbildningsmöjligheter samt management utbildningar i kombination med innovationsarbete.

Swiss Education Group (SEG) presenterar nu onlineutbildningar som startar den första augusti i år. Det är ett viktigt komplement till de internationella praktikplatser som Royal Park erbjuder SEG:s studenter från och med i sommar på Royal Park Stockholm. SEG består av fem separata schweiziska hotell- och restaurangskolor: SHMS – Swiss Hotel Management School, HIM – Hotel Institute Montreux, Cesar Ritz Colleges, CAA – Culinary Arts Academy och IHTTI – International Hotel and Tourism Training Institute.

– För oss känns det som självklarhet att samarbeta med Swiss Education Group och ta till vara på den schweiziska utbildningstraditionen. Online utbildningar är viktigare nu än någonsin, inte minst för att permitterade och varslade ska ha en chans att vidareutbilda sig, säger Ulrich John, ägare och vd av Royal Park Stockholm.

På Royal Park Hotel i Hagaparken kommer studenterna även erbjudas fysiska platser i hubben att delta i onlineutbildningarna som bidrar till att skapa en innovativ och mångkulturell studiemiljö.

– Vi uppskattar mycket vårt samarbete med Royal Park Hotel och deras Hospitality & Education Hub i Stockholm. Jag är övertygad om att våra studenter kommer att göra väl ifrån sig under sina praktiker på Royal Park Hotel, säger Levi Kritikos, marknadschef för Swiss Education Group.

Samtliga skolor i SEG:s nätverk genomgår noggranna kontroller och certifieringar för att säkerställa att studenterna får den erkänt, höga standard, som SEG:s hospitality management-utbildning representerar.

Internationella onlineutbildningar som erbjuds är:

Hospitality Management
– Introduction to Hospitality, Evolutionary History & Current Trends

Rooms Division
– Rooms Division Operations & Personalized Guest Relations

Food & Beverage
– Food & Beverage Revenue & Value Creation
– Quality Food & Beverage Operations Management
– Food & Beverage Financial Management
– Wedding Planning
– How to Become a Restaurateur
– Nutrition Healthy cooking, Healthy Living
– Mastering Wine Tasting

Quality Operations Management
– Process Mapping Performance Measurement and Improvement
– Strategies for Excellence in Business Operations
– Project & Supply Chain Management

Sales & Marketing
– Digital Marketing for Hoteliers

Business
– Online Luxury Business
– Customer Experience Design for Service Excellence: 1. Differentiation strategies for brand positioning
– Customer Experience Design for Service Excellence: 2. Consumer Behavior and Organizational Culture for Value Creation
– Customer Experience Design for Service Excellence: 3. Profitable Customer Journey Mapping & Business Growth Models
– Business Etiquette

Data Science
– AI + Hospitality Challenges and Business Opportunities

Human Resources
– Organizational Alignment: Mapping Guest Experience to Employee Experience
– Developing a Value-Driven Workplace Culture
– Measuring & Maximizing Employee Engagement to Drive Profit

Leadership
– Leadership Styles for Coaching, Mentoring & Growing People
– Leading Organizational Transformation: Change Leadership & Overcoming Hurdles
– Executive Leadership & Decision Making: EQ and Psychologically Safe Teams

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrich John, initiativtagare och vd för Royal Park Sthlm
E-mail: [email protected]
www.royalparkhospitalityhub.com


Royal Park Hospitality & Education Hub Sthlm är ett innovations- och utbildningscenter i Stockholm. Genom en innovationsplattform för fysisk- och digital utbildning i kombination med relevanta nätverk utvecklar vi tillsammans effektiva lösningar och skalbara affärsmodeller som bidrar till en hållbarframtid inom turism- och besöksnäringen. www.royalparkhospitalityhub.se

April 15, 2020

Krönika i Tidningen Norden, nr. 2 -2020: Call to Action! Royal Park Hospitality Hub – ett nyetablerat innovations- och utbildningscenter för besöksnäringen och reselivet i Norden

Coronaviruset har slagit hårt mot världens största industri; rese-, besöks- och servicenäringen, även kallad ”hospitality industry”.  Det är nu viktigt att samverka för att bygga vidare på en hållbar och inkluderande näring – att identifiera vilka behov och hitta lösningar för post-Corona fasen. Det finns ett akut behov inom branschen idag att mobilisera sig och det saknas en samlingsplats.

I alla andra industrier existerar idag forum och övergripande nätverk för innovation och samverkan inom besöksnäringen och reselivet. I Royal Park Hospitality Hub – ett nyetablerat innovations – och utbildningscenter för besöksnäringen och reselivet – i Frösundavik utanför Stockholm har vi skapat en samlingsplats för korttidspermitterade och varslade personer inom service, hotell-, restaurang-och turismnäringen där de kan mötas. Genom skapandet av detta är det å ena sidan att lösa dagens akuta situation och å andra sidan att finna effektiva och innovativa lösningar för aktörer att utveckla skalbara affärsmodeller, men vi vill även erbjuda en plattform för utbildning, yrkesutveckling och fortbildning.

Det är viktigt för oss att skapa relationer och samverkan mellan olika turistmål och vänorter runtom i Norden och Östersjöländerna. Besöksnäringen har idag många vänortsutbyten – vad kommer att hända med våra gränser? Hur kommer reselivet att se ut framöver? Resandet och kunskapsutbytet mellan våra nordiska länder ökar förståelsen för andra kulturer. Hur kan vi samverka mer i våra resmål och vänorter över gränserna?

Centret samordnar resurser, finansiering, rådgivning och utbildningsinsatser i samarbete med statliga myndigheter, branschorganisationer, finansieringsinstitut och näringsliv samt skapar förutsättningar för effektiva återanställningar – allt i syfte för att skapa en konkurrenskraftig och hållbar besöksnäring.

Vi bjuder nu in alla som vill engagera sig runtom i Norden, som vill vara med och utveckla besöks- och resenäringen – allt ifrån arbetslösa, korttidspermitterade, regeringar och myndigheter, fackföreningar, organisationer och företag, hotellkedjor och restauranger, till entreprenörer med flera.

Sverige har med tidigare paradigmskiften en tradition av nytänkande, initiativtagande och uthållighet. Detta är en världsomfattande samhällskris och ett avgörande paradigmskifte. Royal Park Hospitality Hub uppmanar alla intressenter att aktivt delta i det som nu sker, nyvandringen; en tid när vi måste arbeta för hållbarhet och aktivitet, innovation, kunskapsutveckling- och utbildning samt kunskapsinhämtning. Detta kommer att vara avgörande faktorer för den framtida besöksnäringen.

Alla aktörer som värnar om världens största industri är välkomna att kontakta oss och vara med att bygga framtidens hållbara besöksnäring och reseliv!

Av: Ulrich John, grundare och vd av Royal Park Sthlm