Menu Close

Innovating
innovation

Get in touch

Get in touch

Royal Park Stockholm och Swiss Education Group presenterar onlineutbildningar inom hospitality

Swiss Education Group i sitt samarbete med Royal Park Hospitality & Education Hub Sthlm presenterar idag sina onlineutbildningar som startar första augusti 2020 på Royal Park Stockholm.

Tillsammans med besöksnäringens intressenter har Royal Park Hospitality & Education Hub etablerat ett innovations- och utbildningscenter i Stockholm. Här skapas möjligheter och förutsättningar för korttidspermitterade, varslade och arbetslösa i spåren av coronakrisen att träffas på en dynamisk mötesplats för att främja återanställningar i branschen. Hubben erbjuder både fysiska och digitala utbildningsmöjligheter samt management utbildningar i kombination med innovationsarbete.

Swiss Education Group (SEG) presenterar nu onlineutbildningar som startar den första augusti i år. Det är ett viktigt komplement till de internationella praktikplatser som Royal Park erbjuder SEG:s studenter från och med i sommar på Royal Park Stockholm. SEG består av fem separata schweiziska hotell- och restaurangskolor: SHMS – Swiss Hotel Management School, HIM – Hotel Institute Montreux, Cesar Ritz Colleges, CAA – Culinary Arts Academy och IHTTI – International Hotel and Tourism Training Institute.

– För oss känns det som självklarhet att samarbeta med Swiss Education Group och ta till vara på den schweiziska utbildningstraditionen. Online utbildningar är viktigare nu än någonsin, inte minst för att permitterade och varslade ska ha en chans att vidareutbilda sig, säger Ulrich John, ägare och vd av Royal Park Stockholm.

På Royal Park Hotel i Hagaparken kommer studenterna även erbjudas fysiska platser i hubben att delta i onlineutbildningarna som bidrar till att skapa en innovativ och mångkulturell studiemiljö.

– Vi uppskattar mycket vårt samarbete med Royal Park Hotel och deras Hospitality & Education Hub i Stockholm. Jag är övertygad om att våra studenter kommer att göra väl ifrån sig under sina praktiker på Royal Park Hotel, säger Levi Kritikos, marknadschef för Swiss Education Group.

Samtliga skolor i SEG:s nätverk genomgår noggranna kontroller och certifieringar för att säkerställa att studenterna får den erkänt, höga standard, som SEG:s hospitality management-utbildning representerar.

Internationella onlineutbildningar som erbjuds är:

Hospitality Management
– Introduction to Hospitality, Evolutionary History & Current Trends

Rooms Division
– Rooms Division Operations & Personalized Guest Relations

Food & Beverage
– Food & Beverage Revenue & Value Creation
– Quality Food & Beverage Operations Management
– Food & Beverage Financial Management
– Wedding Planning
– How to Become a Restaurateur
– Nutrition Healthy cooking, Healthy Living
– Mastering Wine Tasting

Quality Operations Management
– Process Mapping Performance Measurement and Improvement
– Strategies for Excellence in Business Operations
– Project & Supply Chain Management

Sales & Marketing
– Digital Marketing for Hoteliers

Business
– Online Luxury Business
– Customer Experience Design for Service Excellence: 1. Differentiation strategies for brand positioning
– Customer Experience Design for Service Excellence: 2. Consumer Behavior and Organizational Culture for Value Creation
– Customer Experience Design for Service Excellence: 3. Profitable Customer Journey Mapping & Business Growth Models
– Business Etiquette

Data Science
– AI + Hospitality Challenges and Business Opportunities

Human Resources
– Organizational Alignment: Mapping Guest Experience to Employee Experience
– Developing a Value-Driven Workplace Culture
– Measuring & Maximizing Employee Engagement to Drive Profit

Leadership
– Leadership Styles for Coaching, Mentoring & Growing People
– Leading Organizational Transformation: Change Leadership & Overcoming Hurdles
– Executive Leadership & Decision Making: EQ and Psychologically Safe Teams

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrich John, initiativtagare och vd för Royal Park Sthlm
E-mail: [email protected]
www.royalparkhospitalityhub.com


Royal Park Hospitality & Education Hub Sthlm är ett innovations- och utbildningscenter i Stockholm. Genom en innovationsplattform för fysisk- och digital utbildning i kombination med relevanta nätverk utvecklar vi tillsammans effektiva lösningar och skalbara affärsmodeller som bidrar till en hållbarframtid inom turism- och besöksnäringen. www.royalparkhospitalityhub.se

Krönika i Tidningen Norden, nr. 2 -2020: Call to Action! Royal Park Hospitality Hub – ett nyetablerat innovations- och utbildningscenter för besöksnäringen och reselivet i Norden

Coronaviruset har slagit hårt mot världens största industri; rese-, besöks- och servicenäringen, även kallad ”hospitality industry”.  Det är nu viktigt att samverka för att bygga vidare på en hållbar och inkluderande näring – att identifiera vilka behov och hitta lösningar för post-Corona fasen. Det finns ett akut behov inom branschen idag att mobilisera sig och det saknas en samlingsplats.

I alla andra industrier existerar idag forum och övergripande nätverk för innovation och samverkan inom besöksnäringen och reselivet. I Royal Park Hospitality Hub – ett nyetablerat innovations – och utbildningscenter för besöksnäringen och reselivet – i Frösundavik utanför Stockholm har vi skapat en samlingsplats för korttidspermitterade och varslade personer inom service, hotell-, restaurang-och turismnäringen där de kan mötas. Genom skapandet av detta är det å ena sidan att lösa dagens akuta situation och å andra sidan att finna effektiva och innovativa lösningar för aktörer att utveckla skalbara affärsmodeller, men vi vill även erbjuda en plattform för utbildning, yrkesutveckling och fortbildning.

Det är viktigt för oss att skapa relationer och samverkan mellan olika turistmål och vänorter runtom i Norden och Östersjöländerna. Besöksnäringen har idag många vänortsutbyten – vad kommer att hända med våra gränser? Hur kommer reselivet att se ut framöver? Resandet och kunskapsutbytet mellan våra nordiska länder ökar förståelsen för andra kulturer. Hur kan vi samverka mer i våra resmål och vänorter över gränserna?

Centret samordnar resurser, finansiering, rådgivning och utbildningsinsatser i samarbete med statliga myndigheter, branschorganisationer, finansieringsinstitut och näringsliv samt skapar förutsättningar för effektiva återanställningar – allt i syfte för att skapa en konkurrenskraftig och hållbar besöksnäring.

Vi bjuder nu in alla som vill engagera sig runtom i Norden, som vill vara med och utveckla besöks- och resenäringen – allt ifrån arbetslösa, korttidspermitterade, regeringar och myndigheter, fackföreningar, organisationer och företag, hotellkedjor och restauranger, till entreprenörer med flera.

Sverige har med tidigare paradigmskiften en tradition av nytänkande, initiativtagande och uthållighet. Detta är en världsomfattande samhällskris och ett avgörande paradigmskifte. Royal Park Hospitality Hub uppmanar alla intressenter att aktivt delta i det som nu sker, nyvandringen; en tid när vi måste arbeta för hållbarhet och aktivitet, innovation, kunskapsutveckling- och utbildning samt kunskapsinhämtning. Detta kommer att vara avgörande faktorer för den framtida besöksnäringen.

Alla aktörer som värnar om världens största industri är välkomna att kontakta oss och vara med att bygga framtidens hållbara besöksnäring och reseliv!

Av: Ulrich John, grundare och vd av Royal Park Sthlm