SV EN

Innovations- och utbildningscenter för besöksnäringen

Vi behöver mobilisera oss för att utveckla och forma framtidens lösningar för turism- och besöksnäringen. I många andra industrier existerar idag forum och innovationshubbar. Royal Park Hospitality Hub STHLM är besöksnäringens motsvarighet.
Här faciliterar vi akuta problem, utvecklar effektiva och innovativa lösningar. På centret skapas och utvecklas skalbara affärsmodeller i samverkan med relevanta aktörer.


Coronaviruset har slagit hårt mot världens största industri; Turism- och besöksnäring. I samarbete med besöksnäringens intressenter har Royal Park Hospitality Hub STHLM etablerat ett innovations- och utbildningscenter. Här skapas möjligheter och nödvändiga förutsättningar för korttidspermitterade, varslade och arbetslösa att träffas på en dynamisk och innovativ mötesplats.

Vi uppmanar alla intressenter att aktivt delta i denna kommande nyvandring, i en tid när vi tillsammans måste arbeta för hållbarhet, innovation och kunskapsutveckling så gör vi det bäst tillsammans. Utbildning och nya kunskaper kommer att vara avgörande för den framtida besöksnäringen.

Hos oss finns unika förutsättningar för innovativt samarbete:

  • Utbildning online
  • Utbildningscentrum
  • Train the trainers
  • Task force teams
  • Företagscoaching / -stöd
  • Innovation och prototypstudio
  • Inkubator
  • Tankesmedja
  • Rekryteringsplattform
  • Kapitalanskaffning / Investerarmöten

nyvandring

Läs mercall_made

Fysiska och digitala utbildningsmöjligheter i kombination med nätverk som bidrar till att främja återanställningar. En etablerad plattform för utbildning, yrkesutveckling och fortbildning.

Vi samordnar resurser, finansiering, rådgivning och utbildningsinsatser i samarbete med statliga myndigheter, branschorganisationer, finansieringsinstitut och näringsliv. Tillsammans skapar vi förutsättningar för effektiva återanställningar i syfte att öka konkurrenskraften och främja en hållbar besöksnäring.

Detta är en världsomfattande samhällskris och ett avgörande paradigmskifte. Sverige har med tidigare paradigmskiften en tradition av nytänkande, initiativtagande och uthållighet.

Gör din röst hörd –
hur kan vi förändra oss?

Hur kan människor inom besöksnäringen som påverkats av Covid-19 forma industrin och anpassa oss efter en värld och verklighet i förändring.

Royal Park Hotel AB (559000-0401) BOX 4026, 169 04 Solna